Postanowienie z sądu ( załączone zdjęcia)

W ślad za wezwanie z dnia 24.05.2019 r. uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym został nam doręczony odpis postanowienia o zabezpieczeniu ze wzmianką o wykonalności (skan w załączeniu). W związku z tym ponownie i ostatecznie wzywam PIE do natychmiastowego, najpóźniej do godziny 17:00 dnia dzisiejszego tj. 30.05.2019 r., przywrócenia dostawy wody do zajmowanego przez Spółkę lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 87.

W przypadku niezastosowania się do niniejszego wezwania przez Pana klienta, w dniu jutrzejszym Spółka złoży do sądu wniosek o wyznaczenie PIE terminu do przywrócenia dostawy wody pod rygorem grzywny.

Z poważaniem

Konrad Rupiewicz

adwokat