Dlaczego Instytut ...?

1) Dlaczego Instytut postępuje nieludzko?

- Zgłoszono reklamę na elewacji budynku  nad restauracją do Urzędu Drogowego – do zapłaty teraz jest kara 13000zł/miesięcznie!! Przez wiele lat nigdy nie był to problem

- Wyłączono w restauracji wodę, a następnie celowo zgłoszono to do sanepidu by restauracja została zamknięta.

 

2) Dlaczego Instytut postępuje nieuczciwie?

- Na pytanie dlaczego odcięto wodę w restauracji odpowiedziano, że jest remont instalacji hydraulicznej i to jest powodem.

- W listopadzie odnowiono z nami umowę by w styczniu ją wypowiedzieć

- W listopadzie na życzenie Instytutu musieliśmy zamówić specjalne szklane drzwi robione pod wymiar, a w tym samym miesiącu wypowiedziano nam umowę. Za specjalne drzwi nikt nie zwrócił nam kosztów.

- W momencie  otrzymania pisma z wypowiedzeniem od razu prosiliśmy o spotkanie z Instytutem, musieliśmy czekać na nie dwa miesiące. Mimo, że pan Chai informował o swojej planowej operacji kolana. W piśmie do Kancelarii Premiera powiedziano, że spotkanie odbyło się niezwłocznie.

- Na jesieni 2018 r. przez kilka miesięcy w budynku trwał uciążliwy remont. Nie skarżyliśmy się, gdyż Instytut zapewniał nas, że jest on po to by podnieść komfort pracy wszystkim wynajmującym.

 

3) Dlaczego Instytut nie szanuje prawa?

- W umowie jest zapis by sprawy w pierwszej kolejności załatwić polubownie, następnie na drodze sądowej.

- Według polskiego prawa Instytut nie może odciąć nam wody, jest to działanie bezprawne według naszego prawnika (art.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz.U.2018.1152). Takie uprawnienia maja tylko Wodociągi Warszawskie. Jest to niebezpieczne działanie. Ostrzegaliśmy o zagrożeniu pożarem.

 

4) Dlaczego Instytut Postępują arogancko?

„Mamy pieniądze, nie brakuje nam teraz pieniędzy, a prawo się zmienia” słowa dyrektora Piotra Araka podczas spotkania.

 

5) ???

Szukamy dowodów na potwierdzenie plotki, że w wynajmowanym przez nas lokalu ktoś ma prowadzić klub.

 

( Instytut - Polski Instytut Ekonomiczny )

 

1) Dlaczego Instytut postępuje nieludzko?

- Zgłoszono reklamę na elewacji budynku  nad restauracją do Urzędu Drogowego – do zapłaty teraz jest kara 13000zł/miesięcznie!! Przez wiele lat nigdy nie był to problem

- Wyłączono w restauracji wodę, a następnie celowo zgłoszono to do sanepidu by restauracja została zamknięta.

 

2) Dlaczego Instytut postępuje nieuczciwie?

- Na pytanie dlaczego odcięto wodę w restauracji odpowiedziano, że jest remont instalacji hydraulicznej i to jest powodem.

- W listopadzie odnowiono z nami umowę by w styczniu ją wypowiedzieć

- W listopadzie na życzenie Instytutu musieliśmy zamówić specjalne szklane drzwi robione pod wymiar, a w tym samym miesiącu wypowiedziano nam umowę. Za specjalne drzwi nikt nie zwrócił nam kosztów.

- W momencie  otrzymania pisma z wypowiedzeniem od razu prosiliśmy o spotkanie z Instytutem, musieliśmy czekać na nie dwa miesiące. Mimo, że pan Chai informował o swojej planowej operacji kolana. W piśmie do Kancelarii Premiera powiedziano, że spotkanie odbyło się niezwłocznie.

- Na jesieni 2018 r. przez kilka miesięcy w budynku trwał uciążliwy remont. Nie skarżyliśmy się, gdyż Instytut zapewniał nas, że jest on po to by podnieść komfort pracy wszystkim wynajmującym.

 

3) Dlaczego Instytut nie szanuje prawa?

- W umowie jest zapis by sprawy w pierwszej kolejności załatwić polubownie, następnie na drodze sądowej.

- Według polskiego prawa Instytut nie może odciąć nam wody, jest to działanie bezprawne według naszego prawnika (art.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz.U.2018.1152). Takie uprawnienia maja tylko Wodociągi Warszawskie. Jest to niebezpieczne działanie. Ostrzegaliśmy o zagrożeniu pożarem.

 

4) Dlaczego Instytut Postępują arogancko?

„Mamy pieniądze, nie brakuje nam teraz pieniędzy, a prawo się zmienia” słowa dyrektora Piotra Araka podczas spotkania.

 

5) ???

Szukamy dowodów na potwierdzenie plotki, że w wynajmowanym przez nas lokalu ktoś ma prowadzić klub.

Data publikacji: 23.05.2019

Czytaj więcej

Nasze potrawy

Czytaj więcej

Nasze imprezy

Czytaj więcej

Zobacz ciekawostki

Copyright © 2012 Restauracja China Town .Prowadzimy szkolenia kuchni chińskiej

Powered by Globalvanet